English language Nederlandse taal
Patch Production Monitoring Logo

Industrial Software

Voor de efficiënte uitvoering van seriematige produktie is informatie van levensbelang geworden. Accurate en betrouwbare gegevens zijn tegenwoordig een zeer belangrijk instrument om de operationele processen te optimaliseren. Het Patch Production Monitoring systeem kan u deze accurate en betrouwbare gegevens leveren.

Patch Production Monitoring
Het Patch Production Monitoring systeem bewaakt en registreert de performance en voortgang van uw produktieproces. Het biedt op elk gewenst moment inzicht in de actuele produktie performance, en registreert de verrichtingen van elke machine tot in detail. De Patch software draait op een standaard Windows server, en biedt toegang tot de real-time produktie informatie aan elke geautoriseerde gebruiker. Het Patch systeem is gebaseerd op zeer eenvoudige interactie met de produktiemachines, waardoor de Patch software gebruikt kan worden met elk type produktiemachine en van elk bouwjaar.

Patch Procesmonitor
De Patch Procesmonitor presenteert de produktie performance in real-time. Kleuren geven de actuele status van elke produktielijn aan, en welk produkt er geproduceerd wordt. Inclusief details over de actuele performance van elke produktie-order. Gebruikers kunnen eenvoudig inzoomen naar meer detail. Bijvoorbeeld in de geregistreerde produktie historie. De Patch Procesmonitor biedt tevens toegang tot vele standaard rapportages, over elke gewenste tijdsperiode en elke gewenste selectie.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)
De Patch software rapporteert en analyseert de produktie performance conform de industrie-standaard 'Overall Equipment Effectiveness (OEE)'. Het Patch OEE Dashboard biedt allerlei grafische OEE rapportages (OEE, Pareto, Taart, etc.) over elke gewenste selectie. Bijvoorbeeld per Machine, per Produkt, et cetera. En met vele mogelijkheden om in te zoomen, of om de data te exporteren naar MsExcel.

Patch Planbord
De Patch software registreert niet alleen wat er nu gebeurt, het is ook in staat om uw planning continue en geheel automatisch aan te passen. Machine stilstanden, een onverwacht lager rendement of andere verstoringen hebben allemaal effect op de produktie voortgang. Het Patch Planbord biedt altijd een up-to-date beeld, en stelt dit telkens geheel automatisch bij op basis van de actuele performance.

Patch op de werkvloer
Het Patch systeem stelt de dagelijkse praktijk als leidend. Het is belangrijk de performance informatie ook direkt beschikbaar te hebben op de produktievloer. Bijvoorbeeld om al tijdens produktie bij te kunnen sturen en onnodige verliezen te kunnen voorkomen. Onderdeel van de Patch software suite is een Patch PDA module en de Patch Machinemonitor. Wij vertellen u graag meer!

Succesvolle implementaties in NL, België en Duitsland
De Patch Production Monitoring software wordt inmiddels door vele toonaangevende produktiebedrijven in de Kunststof-, Metaal- en Voedingsindustrie in Nederland, België en Duitsland met veel succes gebruikt.